Kapsułka endoskopowa (MiroCam)

Endoskopia kapsułkowa jest metodą obrazowania jelita cienkiego. Jest to procedura nieinwazyjna, nie wymaga znieczulenia, wykonywana jest ambulatoryjnie i jest rekomendowana jako metoda pierwszego wyboru w diagnostyce niektórych chorób jelita cienkiego.

Kapsułka, która Państwu proponujemy ma wymiary 24x11mm, zawiera kamerę, baterię i źródło światła. Po połknięciu kapsułka przemieszcza się biernie przez przewód pokarmowy wraz z perystaltyką jelitową i wykonuje zdjęcia przewodu pokarmowego (przez ok 12 godz.). Uzyskane obrazy przekazywane są do rejestratora danych, który pacjent nosi na pasku zapiętym wokół pasa. W tym czasie pacjent prowadzi zwykłą codzienną aktywność. Kapsułka powinna zostać wydalona po ok. 24- 48 godzinach w sposób naturalny. Jest ona jednorazowego użytku i nie podlega zwrotowi. Po zakończeniu badania obrazy z rejestratora są przekazywane do komputera i podlegają analizie przez lekarza.


Wskazania do badania jelita cienkiego kapsułką endoskopową:

 • niewyjaśnione krwawienie z przewodu pokarmowego (po negatywnej gastroskopii i kolonoskopii) - optymalnie w ciągu 14 dni
 • przewlekła niedokrwistość z niedoboru żelaza (po negatywnej gastroskopii i kolonoskopii)
 • choroba Cohna (zdiagnozowana lub przy silnym podejrzeniu choroby i negatywnej ileokolonoskopii), ! przy nieobecności zwężenia/objawów niedrożności
 • podejrzenie guzów jelita cienkiego
 • zespoły polipowatości
 • niektórzy pacjenci z celiakią (celiakia oporna na leczenie, kontrola pacjentów z wieloletnią celiakią - ryzyko chłoniaka)

Badanie jest bezpieczne u osób z wszczepionym rozrusznikiem serca, kardiowetrem-defibrylatorem.


Przeciwwskazania:

 • zwężenie i niedrożność przewodu pokarmowego
 • przetoki jelitowe, liczne i duże uchyłki jelita
 • zaburzenia połykania i motoryki przewodu pokarmowego
 • ciąża

Zwiększone ryzyko utknięcia kapsułki

 • zdiagnozowana choroba Crohna
 • pacjenci po radioterapii jamy brzusznej /miednicy
 • pacjenci przewlekle stosujący niesterydowe leki przeciwzapalne
 • pacjenci po licznych operacjach brzusznych (choroba zrostowa)

Powikłania:

 • uwięźnięcie kapsułki
  Ryzyko uwięźnięcia zależy od wskazania do badania i wynosi 1.5 – 11%, średnio 2% (największe przy chorobie Crohna i chorobie zrostowej, u pacjentów przyjmujących przewlekle niesterydowe leki przeciwzapalne – możliwość zwężeń). W takim przypadku może zaistnieć konieczność zabiegu operacyjnego.
 • krwawienie i perforacja wywołane przez kapsułkę
 • aspiracja do dróg oddechowych

Przygotowanie do badania

Aby badanie było wykonane w sposób prawidłowy i dostarczyło obrazów dobrej jakości, należy przygotować przewód pokarmowy.

 • 7 dni przed badaniem pacjent powinien zaprzestać przyjmowania doustnych preparatów żelaza
 • w dniu poprzedzającym badanie pacjent może zjeść ostatni posiłek koło południa, następnie przyjmuje przejrzyste płyny
 • w dniu poprzedzającym badanie należy wypić środek przeczyszczający: 2 litry PEG (Moviperep lub Fortrans); dodatkowo pacjent przyjmuje simetikon 80-200mg (Espumisan 2-4 kaps lub Ulgix Wzdęcia Max 1 kaps)
 • na badanie pacjent przychodzi na czczo
 • w dniu badania: na 2 godziny przed badaniem nie należy przyjmować żadnych leków doustnych
 • w dniu badania nie należy nakładać kremów na skórę klatki piersiowej, ponieważ utrudni to zamocowanie elektrod; w przypadku dużego owłosienia torsu zaleca się depilację

Przebieg badania

Na wstępie pacjentowi przyklejane są specjalne elektrody, które łączą się z umieszczonym na pasku rejestratorem. Pacjent połyka kapsułkę i rozpoczyna się badanie. Kapsułka przesuwa się w przewodzie pokarmowym i przesyła dane do rejestratora.

W trakcie badania:

 • rozpoczynamy picie płynów po 1 godz. od połknięcia kapsułki, podczas badania pacjent musi pić około 250ml (szklanka) czystej wody przez 12 godzin po połknięciu kapsułki
 • dozwolona jest normalna codzienna aktywność z wyjątkiem ciężkiej i wyczerpującej pracy. Należy unikać intensywnych ćwiczeń fizycznych, kąpieli w wannie, brania prysznica oraz innych czynności, które mogłyby doprowadzić do odklejenia elektrod
 • pacjent powinien unikać pomieszczeń z rezonansem magnetycznym (MR), radiowych wieży transmisyjnych, urządzeń jak np. koc elektryczny; bezpiecznie można korzystać z telefonów, komputera, radia, TV, zestawu audio. Należy trzymać się z daleka od innych pacjentów, u których także trwa badanie kapsułką endoskopową.

Badanie trwa ok 12 godzin. Po oddaniu oprzyrządowania nastąpi analiza obrazów zarejestrowanych podczas badania. Pacjent powinien wydalić kapsułkę po 24-48 godz.

Pacjent nie może mieć badania rezonansem magnetycznym (MR) podczas badania kapsułką, ani w momencie, kiedy stwierdził, że nie została ona wydalona.

48 godz. po zabiegu, jeśli lekarz tak zleci, pacjent może zostać skierowany na prześwietlenie jamy brzusznej w celu zlokalizowania kapsułki, która nie została do tego czasu wydalona.

Kapsułka jest jednorazowego użycia i nie musi być oddawana, nie trzeba jej przejmować, jeśli po wydaleniu kapsułka nadal działa i świeci.