Cennik

01/09/2023

Gastroskopia diagnostyczna 400 zł
Gastroskopia + test ureazowy 400 zł + 60 zł
Gastroskopia + wycinek

400 zł
+ 70 zł za każdą butelkę
+ 70 zł za ocenę H. pylori w badaniu hist-pat

Gastroskopia + polipektomia
(do 3 zmian)

- polipy do 1cm

- polipy od 1 do 2 cm

- polipy > 2 cm

 

 

1000 zł

1500 zł

od 2000 zł

każda dodatkowa polipektomia 100 zł

Gastroskopia + koagulacja zmian naczyniowych argonem 1200 zł
Gastroskopia + opaskowanie żylaków przełyku 1500 zł
EUS bez biopsji 1500 zł
EUS z biopsją 2650 zł
dodatkowe badanie immunohistochemiczne: kwota zależna od wyceny histopatologa, płatne przy odbiorze wyniku
Kolonoskopia diagnostyczna 550 zł
Kolonoskopia + wycinek 550 zł
+ 70 zł za każdą butelkę

Kolonoskopia + polipektomia
(do 3 zmian)

- polipy do 1cm

- polipy od 1 do 2 cm

- polipy > 2 cm

 

 

1000 zł

1500 zł

od 2000 zł

każda dodatkowa polipektomia 100 zł

Kolonoskopia + koagulacja zmian naczyniowych argonem 1200 zł
Sigmoidoskopia 350 zł
Rektoskopia 350 zł
Znieczulenie do badania endoskopowego 350 zł
Znieczulenie do 2 badań endoskopowych (gastroskopia + kolonoskopii) 400 zł
Wodorowe testy oddechowe 200 zł
pH-metria z impedancją 1200 zł
Kapsułka endoskopowa 3500 zł
Enteroskopia dwubalonowa + znieczulenie 6200 zł
USG jamy brzusznej 200 zł
USG jamy brzusznej + biopsja przezskórna cienkoigłowa

500 zł

Konsultacje specjalistyczne 200 zł - 450 zł

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej są pobierane zgodnie z obowiązującymi przepisami ogłoszonymi i aktualizowanymi w Dzienniku Ustaw: 0.49 zł za stronę.