Cennik

15/03/2022

Gastroskopia diagnostyczna 330 zł
Gastroskopia + test ureazowy 330 zł + 60 zł
Gastroskopia + wycinek

330 zł
+ 70 zł za każdą butelkę
+ 70 zł za ocenę H. pylori w badaniu hist-pat

Gastroskopia + polipektomii prosta ( 1 polip do 1cm ) 900 zł
Gastroskopia + polipektomii złożona (polip > 1cm) 1500 zł
Gastroskopia + polipekotmia większej liczby polipów < 1cm 1400 zł
Gastroskopia + koagulacja zmian naczyniowych argonem 800 zł
Gastroskopia + opaskowanie żylaków przełyku 1400 zł
EUS bez biopsji 1500 zł
EUS z biopsją 2500 zł
dodatkowe badanie immunohistochemiczne: kwota zależna od wyceny histopatologa, płatne przy odbiorze wyniku
Kolonoskopia diagnostyczna 500 zł
Kolonoskopia + wycinek 500 zł
+ 70 zł za każdą butelkę
Kolonoskopia + polipektomia prosta (1 polip do 1cm) 800 zł,
każda dodatkowa polipektomia 100 zł
Kolonoskopia + polipektomia złożona (1 polip > 1cm) 1300 zł,
każda dodatkowa polipektomia 100 zł
Kolonoskopia + polipektomia (polip >= 2 cm) od 2000 zł
Kolonoskopia + koagulacja zmian naczyniowych argonem 1000 zł
Sigmoidoskopia 350 zł
Rektoskopia 350 zł
Znieczulenie do badania endoskopowego 250 zł
Znieczulenie do 2 badań endoskopowych (gastroskopia + kolonoskopii) 350 zł
Wodorowe testy oddechowe 180 zł
pH-metria z impedancją 900 zł
Kapsułka endoskopowa 3500 zł
Enteroskopia dwubalonowa + znieczulenie 6200 zł
USG jamy brzusznej 200 zł
USG jamy brzusznej + biopsja przezskórna cienkoigłowa

500 zł

Konsultacje specjalistyczne 200 zł - 410 zł